Thông tin Mooner
sakurachan1
Lê Vũ Quốc Việt
Level: 45 SP: 63
Đã làm 6289 bài tập
FB: https://facebook.com/viet.senpai.269
Tỉnh thành: Bình Định
Trường THPT: THPT Ngô Lê Tân
Đia chỉ trường THPT: Bình Định
Ngày tham gia: 22-03-2018 07:26