Thông tin Mooner
sinhmoon12
Trần Thị Phương Ngân
Level: 42 SP: 77
Đã làm 5514 bài tập
FB: https://facebook.com/tran.tranthiphuongngan
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Buôn Hồ
Đia chỉ trường THPT: Huyện Buôn Hồ
Ngày tham gia: 19-08-2019 08:36