Thông tin Mooner
sonny143
Thiểu Năng
Level: 22 SP: 88
Đã làm 477 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.?id=100003797146973
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Quốc Oai
Đia chỉ trường THPT: Huyện Quốc Oai
Ngày tham gia: 16-12-2014 04:20