Thông tin Mooner
starmax
sap het han
Level: 38 SP: 88
Đã làm 4203 bài tập
FB: https://facebook.com/Tungfx1
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Thủ Đức
Đia chỉ trường THPT: 166/24 Đẕng Văn Bi, P Bình Thọ,QThủ đức
Ngày tham gia: 23-07-2019 05:06