Thông tin Mooner
stin
Ninh Thị Chiều Xuân
Level: 19 SP: 76
Đã làm 828 bài tập
FB: https://facebook.com/eggcolong
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Tĩnh Gia 3
Đia chỉ trường THPT: Xã Hải Yến, Tĩnh Gia
Ngày tham gia: 24-05-2018 10:52