Thông tin Mooner
targetuni21
Trần Minh Khởi
Level: 8 SP: 81
Đã làm 325 bài tập
FB: https://facebook.com/khoiminhtran0
Tỉnh thành: Hậu Giang
Trường THPT: THPT chuyên Vị Thanh
Đia chỉ trường THPT: Phường 1 thị xã Vị Thanh
Ngày tham gia: 24-05-2020 08:59