Thông tin Mooner
thangbinhvt123
Nguyễn Thanh Tùng
Level: 50 SP: 71
Đã làm 9001 bài tập
FB: https://facebook.com/tung.nguyenthanh.3781995
Tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường THPT: THPT Vũng Tàu
Đia chỉ trường THPT: Phường 8 Vũng Tàu
Ngày tham gia: 17-07-2018 10:46