Thông tin Mooner
thanhkieuueh
Đặng Thanh Kiều
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100008727077989
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Trần Quang Diệu
Đia chỉ trường THPT: Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức
Ngày tham gia: 21-11-2017 12:49