Thông tin Mooner
thanhthanhgl02
Từ Thanh Thanh
Level: 43 SP: 100
Đã làm 6018 bài tập
FB: http://facebook.com/wdjhfd
Tỉnh thành: Gia Lai
Trường THPT: THPT Chuyên Hùng Vuong
Đia chỉ trường THPT: P. Minh Khai, TX Hà Giang
Ngày tham gia: 15-09-2019 05:01