Thông tin Mooner
thanquishlc
Cá Chép Vàng
Level: 58 SP: 75
Đã làm 9221 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100009460525813
Tỉnh thành: Lai Châu
Trường THPT: THPT Sìn Hồ
Đia chỉ trường THPT: TT Sìn Hồ - Sìn Hồ � Lai Châu
Ngày tham gia: 16-07-2019 08:23