Thông tin Mooner
thao04112003
Võ Thị Phương Thảo
Level: 62 SP: 94
Đã làm 5215 bài tập
FB: https://facebook.com/hienvan.nguyen.1029
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Phạm Văn Đồng
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức
Ngày tham gia: 14-06-2018 04:37