Thông tin Mooner
thaopi1612
Vy Thị Hồng Thảo
Level: 21 SP: 100
Đã làm 1647 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100013511826284
Tỉnh thành: Lạng Sơn
Trường THPT: THPT Chuyên Chu Văn An
Đia chỉ trường THPT: Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
Ngày tham gia: 21-08-2020 02:35