Thông tin Mooner
thocon2002
Ngô Việt Hoàn
Level: 32 SP: 48
Đã làm 3576 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100010979474081
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Trần Phú
Đia chỉ trường THPT: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày tham gia: 03-10-2018 07:06