Thông tin Mooner
Thuhien04
Nguyễn Thu Hiền
Level: 21 SP: 100
Đã làm 2419 bài tập
FB: https://facebook.com/hung.trinh.334491
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Yên Định 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Yên Trường, Yên Định
Ngày tham gia: 08-09-2019 05:10