Thông tin Mooner
ThuKhoavaledic
Đỗ ĐẠI HỌC
Level: 33 SP: 43
Đã làm 4183 bài tập
FB: https://facebook.com/dung.dv.3551
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Phú Bình
Đia chỉ trường THPT: ThịTrấn Hương Sơn, huyện Phú Bình
Ngày tham gia: 06-08-2019 10:16