Thông tin Mooner
thundt04
Nguyễn Dương Trúc Thư
Level: 27 SP: 100
Đã làm 2418 bài tập
FB: https://facebook.com/TrieuJiu
Tỉnh thành: Quảng Nam
Trường THPT: THPT Đỗ Đăng Tuyển
Đia chỉ trường THPT: Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Ngày tham gia: 03-08-2019 06:45