Thông tin Mooner
thuthuy171202
Nguyễn Thị Thu Thuỳ
Level: 29 SP: 78
Đã làm 2402 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100009686163757
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Phổ Yên
Đia chỉ trường THPT: Xã Tân Hương, huyện Phổ Yên
Ngày tham gia: 11-09-2019 04:17