Thông tin Mooner
Thuuphuongg9898
Nguyễn thu phương
Level: 58 SP: 77
Đã làm 8608 bài tập
FB: https://facebook.com/thuuphuongg9898
Tỉnh thành: Sơn La
Trường THPT: Trường THPT -Mộc Lỵ
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn huyện Mộc Châu
Ngày tham gia: 05-08-2018 09:50