Thông tin Mooner
thuuyen18012002
Nguyễn Thị Thu Uyên
Level: 46 SP: 69
Đã làm 5258 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100010936725517
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Tân Lập
Đia chỉ trường THPT: Huyện Đan Phượng
Ngày tham gia: 06-07-2019 10:29