Thông tin Mooner
thuyancut446805
Nguyễn Hồng Thúy
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/van.nguyenkhac.5011
Tỉnh thành: Phú Thọ
Trường THPT: Trường THPT Bán công Thanh Sơn
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh sơn
Ngày tham gia: 15-05-2019 07:42