Thông tin Mooner
thuydk2020
Nguyễn Thị Thùy
Level: 39 SP: 76
Đã làm 5347 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100013247027046
Tỉnh thành: Hưng Yên
Trường THPT: THPT Yên Mỹ
Đia chỉ trường THPT: Xã Tân Lập H Yên Mỹ
Ngày tham gia: 29-11-2019 06:43