Thông tin Mooner
tinh02052002
Phạm Ngọc Tịnh
Level: 15 SP: 0
Đã làm 945 bài tập
FB: https://facebook.com/loi.tinh.56
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Số 1 Tư Nghĩa
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Ngày tham gia: 09-06-2018 02:26