Thông tin Mooner
toankhanhtl
Trần Huy Toàn
Level: 30 SP: 85
Đã làm 2763 bài tập
FB: https://facebook.com/toankhanh.tkt
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Can Lộc
Đia chỉ trường THPT: Xã Trường Lộc -Huyện Can Lộc
Ngày tham gia: 03-07-2019 11:25