Thông tin Mooner
toilahuy761
Trịnh Lê Huy
Level: 45 SP: 70
Đã làm bài tập
FB: https://m.facebook.com/home.php
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: Chuyên Toán - Tin - Vật Lý ĐHQG Hà Nội
Đia chỉ trường THPT: 334 đường Nguyễn Trãi
Ngày tham gia: 15-05-2019 12:42