Thông tin Mooner
tomtom2002
Tơm Tơm
Level: 40 SP: 81
Đã làm 4766 bài tập
FB: https://facebook.com/moclachyyy
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Krông Ana
Đia chỉ trường THPT: Huyện Krông Ana
Ngày tham gia: 23-08-2018 10:26