Thông tin Mooner
tranduyson2002
trần duy sơn
Level: 32 SP: 27
Đã làm 4019 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100027611224769&lst=100027611224769%3A100027611224769%3A1569469277&sk=timeline
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Hương Sơn
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Phố Châu -H.Hương Sơn
Ngày tham gia: 26-09-2019 10:33