Thông tin Mooner
trangcbn
Nguyễn Thị Trang
Level: 43 SP: 85
Đã làm 5332 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100038001320114
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Trường THPT: THPT Chuyên Bắc Ninh
Đia chỉ trường THPT: Phường Đại Phúc � TP. Bắc Ninh
Ngày tham gia: 15-09-2019 09:49