Thông tin Mooner
trangtranthuy2020
Trần Thùy Trang
Level: 29 SP: 80
Đã làm 937 bài tập
FB: https://facebook.com/tranthuytrang
Tỉnh thành: Thái Bình
Trường THPT: THPT Quỳnh Côi
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Quỳnh Côi -Quỳnh Phụ -Thái Bình
Ngày tham gia: 10-05-2020 11:25