Thông tin Mooner
tranhoangthan2701
Try Try
Level: 128 SP: 84
Đã làm 11788 bài tập
FB: https://facebook.com/theubeou
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 06-06-2018 09:55