Thông tin Mooner
tranlanlanlan
trần lan
Level: 11 SP: 57
Đã làm 284 bài tập
FB: https://facebook.com/kho.thethoi.5
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Thọ Xuân 4
Đia chỉ trường THPT: Xã Thọ Lập, Thọ Xuân
Ngày tham gia: 28-06-2019 08:59