Thông tin Mooner
tranluongtiensi
Trần Lương Tiến Sĩ
Level: 10 SP: 0
Đã làm 666 bài tập
FB: https://facebook.com/bittuot.nguyen.5
Tỉnh thành: Bình Thuận
Trường THPT: THPT Đức Tân
Đia chỉ trường THPT: Tân Minh � Hàm Tân
Ngày tham gia: 27-02-2018 12:18