Thông tin Mooner
tranthao2603
Nguyễn Anh Cát Tường
Level: 29 SP: 61
Đã làm 2165 bài tập
FB: https://facebook.com/thaoquatxinhkute2002
Tỉnh thành: Quảng Ninh
Trường THPT: THPT Đông Thành
Đia chỉ trường THPT: xã Minh Thành, H Yên Hưng
Ngày tham gia: 16-08-2017 08:03