Thông tin Mooner
trinhnguyen2356999
Nguyễn Đức Trình
Level: 56 SP: 100
Đã làm 10142 bài tập
FB: https://facebook.com/thanhdao.tyty
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Mạc Đĩnh Chi
Đia chỉ trường THPT: 458 Hùng Vương Q6
Ngày tham gia: 05-10-2020 10:30