Thông tin Mooner
trongnhatgb1
Luôn Đứng Cuối Lớp
Level: 131 SP: 95
Đã làm 13983 bài tập
FB: https://facebook.com/dothuatbn
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Trường THPT: THPT Gia Bình 1
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Ngụ -Gia Bình
Ngày tham gia: 14-08-2017 03:21