Thông tin Mooner
truongson2112
Hứa Lộc Sơn
Level: 37 SP: 69
Đã làm 3697 bài tập
FB: https://facebook.com/Thu.Nguyen.3979465
Tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường THPT: THPT Hòa Bình
Đia chỉ trường THPT: Xã hòa Bình, H Xuyên mộc
Ngày tham gia: 21-11-2018 12:02