Thông tin Mooner
ttkt2002
Trần Thị Kim Thoa
Level: 53 SP: 62
Đã làm 8629 bài tập
FB: https://facebook.com/smile.ttkt0990
Tỉnh thành: Đồng Tháp
Trường THPT: THPT Hồng Ngự 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Phú Thuận, H.Hồng Ngự
Ngày tham gia: 26-02-2019 08:23