Thông tin Mooner
ttq02
Trần Thị Quý
Level: 27 SP: 68
Đã làm 1255 bài tập
FB: https://facebook.com/quyamy2002
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Y Jut
Đia chỉ trường THPT: Huyện Cư Kuin
Ngày tham gia: 17-06-2019 09:46