Thông tin Mooner
tuan312002
Lê Đào Tuấn
Level: 17 SP: 100
Đã làm 1184 bài tập
FB: https://facebook.com/ledaotuan69
Tỉnh thành: Kon Tum
Trường THPT: THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành- KonTum
Đia chỉ trường THPT: Phường Quang Trung TX KonTum
Ngày tham gia: 11-08-2019 03:24