Thông tin Mooner
tuan882002
Phạm Anh Tuấn
Level: 72 SP: 81
Đã làm 9619 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Hà Nam
Trường THPT: Trường THPT Thanh Liêm C
Đia chỉ trường THPT: Xã Thanh Thuổ, Thanh Liêm
Ngày tham gia: 16-06-2017 09:58