Thông tin Mooner
tuanlinh20
Dao Trong Tuan Linh
Level: 57 SP: 100
Đã làm 12482 bài tập
FB: https://facebook.com/tuanlinh.daotrong.35?ref=br_rs
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Hồng Lĩnh
Đia chỉ trường THPT: Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh
Ngày tham gia: 19-05-2018 11:13