Thông tin Mooner
tuanngoc0298
Đỗ Đại Học
Level: 61 SP: 90
Đã làm 10963 bài tập
FB: https://facebook.com/tuan.phanngoc.311
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Phú Xuyên A
Đia chỉ trường THPT: Huyện Phú Xuyên
Ngày tham gia: 18-08-2017 09:47