Thông tin Mooner
Tunbub
Đỗ đại học
Level: 43 SP: 87
Đã làm 6377 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100022092882112
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Lê Hữu Trác II
Đia chỉ trường THPT: Sơn Hòa -Huyện Hương Sơn
Ngày tham gia: 06-01-2018 06:18