Thông tin Mooner
tuyen201
lưu văn tuyển
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100031162509754
Tỉnh thành: Ninh Bình
Trường THPT: THPT Kim Sơn A
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Phát Diệm H Kim Sơn
Ngày tham gia: 13-09-2018 09:29