Thông tin Mooner
vietanh2603
Mooner Mooner
Level: 75 SP: 86
Đã làm 7145 bài tập
FB: https://facebook.com/vu.vietanh.948
Tỉnh thành: Nam Định
Trường THPT: THPT Lê Hồng Phong
Đia chỉ trường THPT: Đường Vỵ Xuyên TP NĐ
Ngày tham gia: 02-08-2017 03:19