Thông tin Mooner
vinhtu2106
Nguyễn Tú
Level: 22 SP: 100
Đã làm 1593 bài tập
FB: https://facebook.com/tu.nguyennhutvinh
Tỉnh thành: Tiền Giang
Trường THPT: THPT Chuyên TG
Đia chỉ trường THPT: Phư��ờng 5 TP Mỹ Tho
Ngày tham gia: 12-09-2020 01:58