Thông tin Mooner
votrinh
võ thị lệ trinh
Level: 52 SP: 70
Đã làm 10499 bài tập
FB: https://facebook.com/loc.toi.39/
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Nguyễn Trường Tộ
Đia chỉ trường THPT: Huyện M'Drắk
Ngày tham gia: 21-06-2017 07:45