Thông tin Mooner
vungoc2003
Vũ Thị Ngọc
Level: 46 SP: 100
Đã làm 9035 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100023796037982
Tỉnh thành: Nam Định
Trường THPT: THPT Xuân Trường B
Đia chỉ trường THPT: Xã Xuân Vinh H. Xuân Trường
Ngày tham gia: 31-08-2019 09:20