Thông tin Mooner
vuthithuyphuong
Thiên Tâm
Level: 60 SP: 95
Đã làm 4587 bài tập
FB: https://facebook.com/habang.nguyen.144
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Quỳnh Lưu 1
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn giát, Quỳnh Lưu
Ngày tham gia: 21-06-2017 05:26