Thông tin Mooner
vuthituanh
vu thi tu anh
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB:
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Nguyễn Quán Nho
Đia chỉ trường THPT: Xã Thiệu Quang, Thiệu Hoá
Ngày tham gia: 04-09-2016 08:09