Thông tin Mooner
wannie123
Phan Trùng Phương
Level: 101 SP: 83
Đã làm 15081 bài tập
FB: https://facebook.com/c4tule
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Buôn Hồ
Đia chỉ trường THPT: Huyện Buôn Hồ
Ngày tham gia: 22-05-2017 02:09